رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 10,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال طرح جامع بخش زرقان استان فارس
ابطال مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 18/2/1397 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور  
ابطال مصوبه کمیسیون فرق و مذاهب استانداری مازندران مبنی بر تعطیلی واحدهای صنفی فرقه ضاله بهائیت به شماره 7958/11م/207 مورخ 10/8/1395
ابطال ماده 13 و بند (الف) ماده 19 آیین نامه شماره 75 مصوب 6/6/1391
ابطال مصوبه 1- بند 4 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره : 300/69540 مورخ 26/12/1393 2- مواد 1 و 2 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره صدور : 28663/2148/160 مورخ 20/10/94 مبنی بر الزام شهرداری تهران به ارایه برنامه عملیاتی تبدیل باغات کن به فضای سبز عمومی 3- مصوبه شماره : 33386/2023/160 مورخ 26/12/1393 شورای اسلامی شهر تهران و مصوبه مورخ 25/12/93 شورای عالی شهرسازی و معماری 4- بند 8 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره : 91/300/5573 مورخ 9/2/1391 5- مصوبه مورخ 4/7/1390 کمیسیون ماده 5 : دستور شهردار تهران به تملک باغات 6- بند 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شماره : 300/57251 مورخ 3/11/1396 7- بند 2 مصوبه 540 مورخ 4/3/94 کمیسیون ماده : در مورد تملک باغات
ابطال بند (1) بخشنامه شماره 60/226268 – 12/10/96 مدیر کل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در مورد شرایط داوطلبین عضویت در هیأت مدیره 
ابطال بند 46-4 و فصل هفتم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی موضوع بخشنامه شماره 100/33/43344 مورخ 10/6/86
ابطال بند 5 اصلاحیه شماره 29558 مورخ 27/2/1394 دستورالعمل نحوه هزینه کردن اعتبار از محل درآمد اختصاصی
ردیف 10/1 الف عوارض پذیره یک متر مربع از واحدهای ( تجاری ، اداری ) - بند 6 – عوارض دیوار کشی – بند 8 عوارض پیش آمدگی به معابر و خیابان های شهر – بند 10 عوارض ایمنی ساختمان ها – بند 12 عوارض ابقای ساختمان به استثنای «ردیف (ب) سال 91 و ردیف (د) و 1/12 سال 91 و 95» - ردیف 3/7 بند 7 تفکیک اعیانی غیر مجاز سال های 91 و 95 – ردیف 3 قسمت توضیحات بند 1 سال 95
ابطال بند (واو) و تبصره 6 ماده 19 آئین نامه کارشناسی ارشد 
11 - 20 of 1607

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.