رئیس دیوان عدالت اداری: قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکا نشان‌دهنده استیصال این کشور در منطقه است *** رییس دیوان عدالت اداری:آماده اعمال تحول مورد تایید رهبر معظم انقلاب در دیوان عدالت اداری هستیم***به دنبال سیل‌های ویرانگر در نامه‌ای به وزیر کشور مطرح شد:رئیس دیوان عدالت اداری خواستار تسریع در اصلاح ساختار کمیسیون ماده 100 شهرداری شد***

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/ 972    

موضوع:

1- ابطال بند 2 کد 744 مجموعه بخشنامه ثبتی 2- ابطال ماده 1 صورتجلسه شماره (1) مورخ 14/5/94 کمیسیون تقسیم اسناد قزوین 3- ابطال ماده (3) صورتجلسه شماره 2 مورخ 26/10/94 کمیسیون تقسیم اسناد قزوین

تاریخ رأی:

دوشنبه 30 مهر 1397

شماره دادنامه:

9709970906010240                 

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/ 972             دادنامه : 9709970906010240                  تاریخ : 30/7/97    

* شاکی : آقای علی سلطانی فرد

*طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، کمیسیون تقسیم اسناد قزوین و اداره ثبت اسناد قزوین

*موضوع شکایت و خواسته : 1- ابطال بند 2 کد 744 مجموعه بخشنامه ثبتی 2- ابطال ماده 1 صورتجلسه شماره (1) مورخ 14/5/94 کمیسیون تقسیم اسناد قزوین 3- ابطال ماده (3) صورتجلسه شماره 2 مورخ 26/10/94 کمیسیون تقسیم اسناد قزوین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * متن مقرره مورد شکایت :

بند 2 کد 744 مجموعه بخشنامه ثبتی : « 2- دفاتر اسناد رسمی مجازند اسناد ارجاعی هر یک از مراجع مزبور را که قبلاً از طریق کمیسیون تقسیم اسناد کسب مجوز نموده اند ، تنظیم نمایند. »

ماده 1 صورتجلسه مورخ 14/5/94 : « در تنظیم اسناد مشمول این مصوبه ، دفاتر اسناد رسمی صرفاً مجاز به ثبت اسناد ارجاعی هر یک از مراجع مزبور که قبلاً از طریق کمیسیون تقسیم اسناد اعلام شده می باشند. »

ماده (3) صورتجلسه شماره 2 مورخ 26/10/94 :

« کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در شهرستان قزوین در صورتی مجاز به تنظیم اسناد دولتی می باشند که فقط از طرف کانون سر دفتران به آنان ارجاع شده باشد. »

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی موارد مورد شکایت را مغایر ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی مصوب 24/5/1385 و همچنین ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مذکور دانسته و بیان داشته قانونگذار شرایط تنظیم سند را ، دریافت دلایل مالکیت و پاسخ از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند نام برده است و از آنجا که در مصوبات مورد شکایت تکالیف و تشریفات جدیدی مبنی بر اخذ مجوز از کمیسیون تقسیم اسناد به سر دفتر داران تحمیل شده است ، خلاف قانون و مغایر با هدف قانونگذار می باشد.

از طرفی ماده 8 قانون یاد شده کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون را از تاریخ تصویب قانون لغو کرده است که این ماده نیز با تشریفات وضع شده توسط طرف شکایت مغایرت دارد و در تعارض است. لذا با توجه به اینکه اهداف قانون تسهیل تنظیم اسناد حذف تشریفات و احصاء موارد لازم بوده است و این امر در بند 2 کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ماده یک صورتجلسه شماره یک مورخ 14/5/1394 و ماده 3 صورتجلسه شماره 2 مورخ 26/10/1394 کمیسیون تقسیم اسناد قزوین رعایت نشده است. درخواست ابطال آن را داشته است.

همچنین شاکی به موجب لایحه شماره 1470 – 24/7/1396 نقض رای شماره 299 – 9/5/1396 دادگاه انتظامی سردفتران را از موارد درخواست خود خارج کرده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

علی رغم ابلاغ نسخه ثانی شکایت پاسخی واصل نشد.

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

* رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

در خصوص شکایت شاکی مبنی بر ابطال بند 2 کد 744 مجموعه بخشنامه ثبتی و ابطال ماده 1 صورتجلسه شماره 1 مورخ 14/5/94 کمیسیون تقسیم اسناد قزوین ، نظر به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتر یاران قزوین بر اساس اختیارات حاصله از مصوبه شماره 27737/1 مورخ 1/12/56 هیأت وزیران که ناظر بر نحوه تقسیم و توزیع عادلانه ثبت اسناد دولتی است ، اقدام به وضع مصوبه نموده و مصوبه مذکور مطابق دادنامه شماره 146 الی 149 – 14/4/1383 صادره از هیأت عمومی ابطال نگردیده است مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسـمی و آیین نامه اجرایی آن نداشته لذا شکایت واصله در این خصوص غیر وارد تشخیص و مستنداً به بند (ب) مـاده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد آن صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

 

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

 

 

 

 

 


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.