رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/95/358 ، 95/1058 ، 95/634 ، 95/597، 95/745 ،95/747   

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره 19/100 - 16/1/94 

تاریخ رأی:

دوشنبه 30 مهر 1397

شماره دادنامه:

238 - 9709970906010233

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی*شماره پرونده:هـ ع/95/358 ، 95/1058 ، 95/634 ، 95/597، 95/745 ،95/747   دادنامه : 238- 9709970906010233    تاریخ : 30/7/97    * شـاکــی : 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- آقای محمدرضا یوسفیان به وکالت از آقای حمیدرضا کهنموئی و خانم ریحانه جعفری فشارکی 3- آقای سید اسماعیل حسینی سنگ نو به وکالت از آقای محسن پیروز هاشمی و غیره*طرف شکایت :  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 19/100 - 16/1/94 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* متن مقرره مورد شکایت :پیرو بخشنامه شماره 305994/100 مورخ 09/09/1389 و با توجه به بررسی عملکرد مـوسسات پزشکی به ویژه درمانگاه های تخصصی و لزوم حضور متخصصین محترم و ارائه خدمات تخصصی به بیماران توسط ایشان ، به اطلاع می رساند :مسئولیت فنی کلیه درمانگاه های تخصصی و مراکز جامع توانبخشی ، مطابق با جدول ذیل بر عهده متخصصین مـحترم مربوطه می باشد و حضور متخصصین محترم در کل زمان فعالیت درمانگاه الزامی بوده و پاسخگویی در خصوص عملکرد موسسه به عهده ایشان خواهد بود. بدیهی است تمدید و صدور پروانه مسئولیت فنی این موسسات از تاریخ ابلاغ ، صرفاً در قالب این بخشنامه انجام خواهد شد. لازم است موضوع به نحو مقتضی به اطلاع موسسات موجود رسانده شود تا مشکلی از لحاظ عدم مسئول فنی برای موسسه به وجود نیاید. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده معاونین محترم درمان آن دانشگاه / دانشکده خواهد بود.نوع موسسهموسسمسئول فنیدرمانگاه چند تخصصی دردپزشکفلوشیب درد ، متخصص بیهوشی ، طب فیزیکی و توانبخشی ، جراح مغز و اعصاب ، داخلی مغز و اعصاب ، روانپزشکیدرمانگاه چند تخصصی مغز و اعصاب و روانپزشکمتخصص داخلی مغز و اعصاب ، جراح مغز و اعصاب ، روانپزشکدرمانگاه تخصصی دیابتپزشکفوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم ، متخصص داخلیدرمانگاه تخصصی چشم پزشکیپزشکچشم پزشکدرمانگاه تخصصی آلرژی و ایمونولوژی بالینیپزشکفوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی ، ( پزشک متخصص داخلی یا اطفالدارای فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی )درمانگاه تخصصی داخلیپزشکمتخصص داخلی یا فوق تخصص مربوطهدرمانگاه غیر تهاجمی قلب و عروقپزشکمتخصص قلب و عروقدرمانگاه تخصصی پوست و موپزشکمتخصص پوست و مو مراکز جامع توانبخشی گرایش اختلالات جسمی ، حرکتیپزشکمتخصص طب فیزیکی ، متخصص مغز و اعصاب ، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ، ارتوپد ، روماتولوژیستمراکز جامع توانبخشی گرایش اختلالات ذهنی کودکان و نوجوانانپزشکمتخصص کودکان ، متخصص روانپزشکی ، فوق تخصص روانپزشکی اطفالمراکز جامع توانبخشی گرایش فلج مغزیپزشکمتخصص مغز و اعصاب ، متخصص کودکان ، متخصص جراحی مغز و اعصاب ، متخصص ارتوپدیمراکز جامع توانبخشی گرایش سالمندانپزشکمتخصص طب سالمندان ، متخصص داخلی ، روانپزشک ، متخصص داخلی مغز و اعصابمراکز جامع توانبخشی گرایش روانی مزمنپزشکروانپزشکمراکز جامع توانبخشی گرایش اختلالات روانی ، رفتاری کودکانپزشکفوق تخصص روانپزشکی اطفال ، روانپزشک ، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکانمراکز جامع توانبخشی گرایش اختلالات بیناییپزشکمتخصص چشم پزشکیمراکز جامع توانبخشی گرایش اختلالات شنوایی ، گفتار و زبانپزشکمتخصص گوش و حلق و بینی* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :1- ماده 4 قانون مدنی به جهت اینکه بخشنامه از حیث الزام به معرفی متخصص برای درمانگاه هایی که قبلاً برای آنها مجوز صادر شده و مسئول فنی آنها پزشک عمومی بوده است،  مصداق عطف به ماسبق نمودن مقررات و مغایر حقوق مکتسبه شکات است.     2- ماده واحده چگونگی تعیین صلاحیت و وظایف شاغلان حرف پزشکی مصوب سال 1376 ، از این جهت طبق قانون مذکور اینکه پزشک و درمانگر چه صلاحیتی دارد ، بایستی با طی تشریفات خاص از طریق مشورت با سازمان نظام پزشکی تعیین شود و بخشنامه مذکور که متضمن محدودیت صلاحیت برای پزشکان عمومی است ، مغایر قانون و خارج از حدود و اختیار می باشد.      3- از نظر فنی موجه نمی باشد. زیرا مسئول فنی بایستی کسی باشد که با توجه به آئین نامه اطلاعات عمومی نسبت به همه رشته های پزشکی و مقررات مربوط داشته باشد و این صلاحیت در مورد متخصصان که فقط بطور مشخص در یک رشته تخصصی پزشکی مهارت و اطلاع دارند ، مفقود است. به عنوان مثال چنانچه بیمـاری برای درمان های پوست یا چشم پزشکی به کلینیک تخصصی مـربوط مـراجعه می کند ، برای بررسی سابقه بیماری بویژه بیماریهای سیستمیک ، پزشکان متخصص مربوط اشراف و اطلاعات بر خط ندارند و در اینجا یک پزشک عمومی می تواند در خصوص بیماریهای عمومی زمینه ای که در درمان تخصصی موثر است نظر دهد. این بخشنامه موجب می شود که بیماران بصورت تک بعدی تحت بررسی قرار گیرند و خطرات برای آنها متحمل است. کما اینکه روزانه مردم مواجه با این تصور می باشند. ضمن اینکه وظایف مسئول فنی بر اساس آئین نامه ، عمدتاً ملاحظات عمومی پزشکی و قانونی است و اعمال آن ضرورت به تخصص ندارد و بلکه شاید محدودیت اطلاعات متخصص به رشته تخصصی مانع اعمال صحیح مسئولیت فنی گردد.*خلاصه مدافعات طرف شکایت :مطابق ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364 ، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند ، از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند. بر اساس آیین نامه تأسیس درمانگاههای تخصصی بیماریهای پوست و مو که هنوز به قوت خود باقی بوده و قابل اجرا می باشد ، موسس و مسئول فنی این موسسات لازم است حتماً متخصص پوست باشند. برابر بند 9 مصوبه شماره 305994/100 مورخ 9/9/1389 وزیر وقت نیز صراحتاً اعلام گردیده است اولویت پذیرش مسئولیت فنی موسسات با متخصصین رشته های مرتبط با فعالیت موسسه بوده و در صورت عدم وجود داوطلب تخصصی ، پذیرش مسئولیت فنی توسط پزشکان عمومی بلامانع است. تعیین قلمرو اقدامات مسئولین فنی ارتباطی به قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت حرفه ای شاغلان در حرفه پزشکی نداشته و به عبارت دیگر تعیین شرایط تصدی مسئولیت فنی ، موضوعاً از محدوده تعیین وظایف و صلاحیت حرفه ای شاغلان حرف پزشکی خارج است.* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 19/100 مورخ 16/1/94 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که طی آن مقرر نموده ، مسئولیت فنی کلیه درمانگاه های تخصصی بر عهده متخصصین مربوط می باشد و پزشکان عمومی از تصدی مسئولیت فنی درمانگاه های تخصصی محروم شده اند از این حیث که مغایر حکم ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته می باشد ، زیرا در قانون مذکور تعیین وظیفه و صلاحیت صاحبان حرف پزشکی بر عهده آئین نامه ای محول شده که با همکاری و کسب نظر سازمان نظام پزشکی تدوین می گردد و در خصوص بخشنامه مورد شکایت که متضمن تعیین صلاحیت پزشکان است ، رعایت تشریفات فوق نشده است. به علاوه این امر بایستی در قالب آئین نامه با تشریفات خاص خود تدوین می گردید و از ظرفیت بخشنامه خارج است. هم چنین با حقوق مکتسبه کسانی که قبلاً مجوز تأسیس درمانگاه تخصصی دریافت نموده اند ، مغایرت دارد. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت ، نظر به اینکه وزارت بهداشت در چارچوب اختیارات ناشی از ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ماده 8 آئین نامه اجرایی آن صادر شده و بعداً نیز به شرح بخشنامه شماره 1117 – 23/10/96 از این جهت اصلاح شده و در مجموع مغایر با ماده 4 قانون مدنی نمی باشد. زیرا پروانه های صادره محدودیت زمانی داشته و بخشنامه مورد شکایت در مرحله تمدید پروانه اعمال می گردد. بنابراین در مجموع شکایت مطروحه وارد تشخیص نمی گردد و لذا رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم قابل اعتراض می باشد. /ت ذبیح اله واحدیرئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکیدیوان عدالت اداری  دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.