نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت تخصصی

کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
 
ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
ابطال مصوبه شماره 200671- 12/10/91 کمیسیون سیاسی دفاعی هیات وزیران
ابطال قسمت دوم ماده 4 آیین نامه ماده 39 قانون تأمین اجتماعی
ابطال بخشنامه شماره : 140703/91 – 24/7/1391 اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در خصوص ممنوعیت رسیدگی اختلافات فی مابین سهامداران در تشکیل مجامع عمومی توسط مرجع ثبت شرکت ها
ابطال بخشنامه شماره 35/96/200 –3/3/1396 رئیس کل امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
ابطال بخشنامه 237521 – 8/12/95
1- ابطال بخش نامه معاونت وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 2- صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین
ابطال دستورالعمل پرداخت مبالغ کارکرد تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) توسط مشترکین ، مصوب شماره 3 جلسه 207 مورخ 5/11/93 کمیسیون ، از زمان تصویب
ابطال صورت جلسه مورخ 28/4/1395 شورای اقتصاد موضوع نامه شماره  2656/م/18 مورخ 1/6/1395 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
اعتراض به تاریخ لازم الاجرا شدن تعرفه هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب از تاریخ 15/10/93 به شماره 200100/47547/93 مورخ 26/11/1393
1 - 10 of 1433

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.