مقام معظم رهبری: * جنگ هشت ساله، ما را قوی‌تر کرد. اگر جنگ هشت ساله نبود، این سرداران شجاع، این مردان برجسته نشان داده نمیشدند، در بین ملت بروز نمیکردند؛ این حرکت عظیمِ مخلصانه‌ی مردم مجال بروز و ظهور پیدا نمیکرد. * جنگ تحمیلی را دشمن برای خاموش کردن انقلاب به راه انداخت، اما همین جنگ تحمیلی باعث شعله‌ورتر شدن نیروی انقلاب و روحیه‌ی انقلاب شد. *** هفته دفاع مقدس گرامی باد

آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب هیأت وزیران به شماره 122290 ت 51128 هـ مورخ 5/10/1395
ابطال صورتجلسه مورخ 3/8/1388 کمیسیون ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان
ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/2/96
ابطال ابلاغیه 100/20/46138/94 – 26/10/94 وزیر نیرو در مورد مشارکت مالی مردم در احداث پروژه های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری
ابطال مبحث اول صورتجلسه مورخ 26/11/95 شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حق التحریر بین دفتریاری که مرخصی است با دفتریار کفیل
ابطال دستورالعمل های 5654 – 18/1/95 ، 15095 – 31/1/95 ، 68552 – 21/4/95 و 68129 – 19/3/95
ابطال بندهای 36 و 37 بخشنامه شماره 17 امور فنی بیمه شدگان به شماره 9210/95/1000-1/9/95  
ابطال بند 2 بخشنامه شماره 23399-10/3/95 و ابطال بند 1 مصوبه کمیسیون کارگری استان آذربایجان شرقی مورخ 21/12/95
ابطال مصوبه مورخ 28/10/1393 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شیراز
ابطال بند 1 مصوبه مورخ 23/4/93 بندهای 1-1 ، 2-1 و تبصره ذیل آن و بندهـای 3-1 ، 3-2 ، 3-5 ، 3-6 مصوبه مورخ 23/10/93 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
1 - 10 of 1467

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.