نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت
معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری
آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری

زیر نظر: معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری

 زیر نظر: معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.