بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری
آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری

زیر نظر: معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری

 زیر نظر: معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف