نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت
معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری
مجموعه موضوعی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (1392-1390)

مؤلف: معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری ناشر: انتشارات خرسندی نوبت و سال چاپ: اول، 1393 مقدمه: دکتر محمد تقی عابدی

 مؤلف: معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری

ناشر: انتشارات خرسندی

نوبت و سال چاپ: اول، 1393

مقدمه: دکتر محمد تقی عابدی

 

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.