بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری
رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری دفتر دوم

رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری دفتر دوم معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری

زیر نظر:  معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری

ناشر: انتشارات جنگل، جاودانه

 نوبت و سال چاپ:  اول، 1392

شمارگان:  1000 نسخه              

مقدمه: دکتر محمد جواد شریعت باقری.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف