بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری
قانون و تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

قانون و تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری

قانون و تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری

ناشر:انتشارت جنگل جاودانه

نوبت چاپ اول 1392

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف