بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
معاونت آموزش وپژوهش دیوان عدالت اداری
نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری سال 1388-1390

عنوان: نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری مولف : معاونت آموزش وپژوهش دیوان عدالت اداری سال 1388-1390

عنوان : نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری

مولف : معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری

سال 1388-1390

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف