بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری
رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری (دفتر نخست)

مجموعه پیش رو محصول تلاش دیگری است در راستای نیل به همین اهداف که با همت و تلاش جمعی از همکاران عزیز در معاونت آموزشی و پژوهشی تهیه و تدوین یافته است. ضمن تشکر از ایشان امید است مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته و از یک سو موجب تقویت پشتوانه علمی دانش پژوهان و قضات محترم و سایر حقوقدانان گردیده و از سوی دیگر با ارائه نظرات خود، همراه با نقد و بررسی مستدل و منطقی، ما را در رفع کاستیها و ضعفها و ارتقاء بخشیدن به کیفیت کار مساعدت و یاری نمایند.

عنوان: رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری (دفتر نخست)
صاحب اثر:
معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری
ناشر: نشر قضا
تیراژ: 1000 نسخه
سال و نوبت چاپ: 1391، نسخه اول

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف