بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دیوان عدالت اداری، معاونت آموزشی و پژوهشی
ساز و کار های نظارت بر مقررات دولتی

ساز و کار های نظارت بر مقررات دولتی


دیوان عدالت اداری،  معاونت آموزشی و پژوهشی
شماره دوم – اردیبهشت 1388
مؤلف: دیوان عدالت اداری،  معاونت آموزشی و پژوهشی
زیر نظر: دکتر محمد جواد شریعت باقری

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف