بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دیوان عدالت اداری، معاونت آموزش و پژوهش، اداره کل پژوهش
مجموعه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از ابتدای سال 1380 تا نیمه اول سال 1388

از ابتدای سال 1380 تا نیمه اول سال 1388 جلد دوم – آرای وحدت رویه

مجموعه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  از ابتدای سال 1380 تا نیمه اول سال 1388

دیوان عدالت اداری، معاونت آموزش و پژوهش، اداره کل پژوهش

نشر: انتشارات جنگل، جاودانه

چاپ نخست: 1389

شمارگان: 2000 نسخه

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف