بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دیوان عدالت اداری، معاونت آموزش و پژوهش، اداره کل پژوهش
مجموعه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سال 1380 الی نیمه اول سال 1388(جلد اول آرا ابطالی)

از ابتدای سال 1380 تا نیمه اول سال 1388 جلد اول - آرای ابطالی

عنوان :مجموعه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سال 1380 الی نیمه اول سال 1388

مولف:دیوان عدالت اداری، معاونت آموزش و پژوهش، اداره کل پژوهش
نشر: انتشارات جنگل، جاودانه
چاپ نخست: 1389          
شمارگان: 2000 نسخه

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف