بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دیوان عدالت اداری:
ممنوعیت ایجاد کمیسیون حل اختلاف در شهرداری ها

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری ها صلاحیت تشکیل کمیسیون حل اختلاف را ندارند.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از اداره کل حقوقی شهرداری تهران و درخواست ابطال دستورالعمل 299696/10 مورخ 1398/3/25 تحت عنوان کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران مبنی بر اینکه شهرداری با توجه به گستردگی فعالیت ها در حوزه های مختلف و انعقاد قرارداد و موافقت نامه های حقوقی با شهروندان و اختلافات حقوقی حادث شده میان واحدهای شهرداری، دستورالعمل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران را به واحدهای خود ابلاغ کرده است، این موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه اولا؛ مطابق اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری، نهادها و مقامات عمومی صلاحیت بر وضع هیچ گونه مصوبه و یا انجام اقدامی نمی باشند مگر آنکه در قانون ذکر شده باشد، علیهذا با توجه به اینکه اختیار تصویب  مقرره مورد شکایت در هیچ کدام از قوانین کشوری از جمله ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 که به بیان وظایف شهرداری پرداخته به شهرداری ها واگذار نشده است، در صلاحیت واضع مقرره نمی باشد.

ثانیا با عنایت به اینکه ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 که به منظور رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین نامه مذکور، اقدام به تشکیل کمیسیون حل اختلاف نموده، لکن صلاحیت تشکیل کمیسیونی با این تکلیف و تدوین ضوابط برای آن را به شهرداری ها محول نکرده است بنابراین تصویب دستورالعمل مورد شکایت خارج از صلاحیت واضع آن بوده و قابل ابطال می باشد.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف