بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
عیدی دیوان عدالت اداری به کارگران

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش درخواست اعمال ماده 91 ، مقرر گردید پرداخت پاداش نوروزی (عیدی) کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه های اجرایی، مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت شود.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال اعلام تعارض بین آرای شماره 575 مورخ 1393/3/26 و شماره 1083 مورخ 1400/3/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع میزان عیدی قابل پرداخت به کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه های اجرایی، موضوع با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.

پس از بحث و بررسی موضوع و طرح نظرات موافق و مخالف با مفاد هریک از آرای مزبور، نهایتا اکثریت اعضای هیات عمومی ضمن اعلام رای شماره 575 مورخ 1393/3/26  هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان رای صحیح اعلام کردند که رای شماره 1083 مورخ 1400/3/25 هیات عمومی واجد ایراد بوده و در اجرای حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می‌شود.

 لازم به توضیح است که براساس رای شماره 575 مورخ 1393/3/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در جلسه مورخ 1400/12/17 هیات عمومی به عنوان رای صحیح اعلام شد، مقرر شده است که پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه های اجرایی باید براساس موازین مربوط به قانون کار و برمبنای مصوبات شورای عالی کار صورت گیرد و با توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون مربوط به تعيين عیدی و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار مصوب 1370/12/6 این مبلغ برای هر يك از كارگران به نسبت يك سال كار، معادل شصت روز آخرين مزد ‌به عنوان عیدی و پاداش خواهد بود.

 

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف