بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دوفصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری
شماره 4- بهار و تابستان 1396

....«قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین) در معرض نقد صاحب­­نظران قرار گیرد»

بند 4 از قسمت د ماده 211 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران

­­­­­­­

با این تأکید قانون­گذار در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تکلیفی که بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته به اهمیت انتشار آراء قضات محاکم در بخشهای مختلف قضایی اعم از حقوقی، کیفری، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری بیشتر پی می­بریم ....

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف