بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
در تکاپوی منفعت عمومی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش نقش و جایگاه منفعت عمومی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری)
مجموعه سخنرانی ها ومقالات

منفعت عمومی غایب بزرگ فرهنگ ملی و دولتی ما ایرانی هاست. گاه، در رفتارهای متقابل فردی و بعضا گروهی (محفلی) ایثار و از خودگذشتگی ها شگفت انگیزی از خود نشان می دهیم، زیرا با مخاطبین آشنا و ملموسی روبرو هستیم که فایده عمل ما فورا در حساب آنها منظور می شود. اما هنگامی که از عموم و منفعت عمومی یاد می شود، ظاهرا مفهوم مبهم و ناملموسی به ذهن شنونده خطور می کند که ارزش توجه ندارد...

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف