نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from aho where 1=1 order by FileID desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
 
ابطال بند 3 پیوست شماره 3 دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه
ابطال طرح جامع شهری هماشهر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ابطال تفاهم نامه منعقده بین شهرداری سمنان و اداره کل سازمان بثت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
نامه های شماره 2000356 -4/10/1395 و 20721-12/10/1395 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام عدم اعتبار دستور موقت در مواردی که اصل شکایت در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری غیر وارد تشخیص شده است ابطال می شود
اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 266- 30/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه باطل شده سازمان امور مالیاتی کشور به زمان تصویب آن
ابطال مواد 27 و 28 [با توجه به اصلاحیه مورخ 16/9/1365] آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب هیأت وزیران
ابطال ماده 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
ابطال بند 2-22 از تعرفه عوارض وبهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد
ابطال فراز سوم از تذکر ذیل تعرفه شماره 2 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر ملارد
ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش 2 فصل 2 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر کرج
51 - 60 of 9924

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.