رییس دیوان عدالت اداری: لزوم اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها/ باید جلوی تخلفات ساختمانی از ابتدا گرفته شود*سال گذشته 554 مورد از عوارض وضع شده شوراهای شهرها را ابطال کردیم * رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی به مشکلات پایان می دهد

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
عدم صلاحیت هیات عمومی
عدم ابطال بند «د» مصوبه شماره 18488-8/2/1395 هیأت واگذاری مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی
عدم صلاحیت هیات عمومی
عدم ابطال دستورالعمل شماره 505/1607/د-1395/4/30 شورای آموزش پزشکی و تخصصی
ابطال بندهای 4 و 5 و 6 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237-1395/3/22 و مصوبه شماره 2 جلسه 246-1395/8/23 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تاریخ تصویب
ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان
ابطال قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره 40994/91/220- 25/10/1391 و 6253/110/دم -1/12/1391 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهایی از آیین نامه تعریف، تصویب ، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت و ابطال قسمتی از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت
: ابطال ماده 11 دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاقهای اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف دیوان بر عملکرد آنها (موضوع بند ش ماده 37 و بند 6 ماده (45) قانون نظام صنفی (وزارت صنعت، معدن و تجارت))
ابطال تعرفه کد شماره 210 T ابلاغی به شماره 3139/ش-1390/11/13 شورای اسلامی شاهین شهر در خصوص عوارض سطح شهر
51 - 60 of 9970

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.