رییس دیوان عدالت اداری: لزوم اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها/ باید جلوی تخلفات ساختمانی از ابتدا گرفته شود*سال گذشته 554 مورد از عوارض وضع شده شوراهای شهرها را ابطال کردیم * رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی به مشکلات پایان می دهد

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 40,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 40,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال مصوبه « عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری» مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 5852/93/ص-9/11/1393 از تاریخ تصویب
ابطال مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور (موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042هـ-8/9/1383 هیأت وزیران)
ابطال مواد 15، 16 و 18 تعرفه مصوبه مورخ 14/11/1394 شورای اسلامی شهر تالش
ابطال ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری حد نصاب تفکیک املاک (کسری متراژ عرصه) از تاریخ تصویب
عدم ابطال مواد 1 و 3 از مصوبه شماره 647444-11/5/1395 شورای حقوق و دستمزد و ابطال بند 7 از مصوبه شماره 703-1/1/س م ط-12/5/1395 شورای حقوق و دستمزد نیروهای مسلح
ابطال دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری مورخ اسفند 1392 (شماره 1) و دستورالعمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مورخ اسفند 1392 (شماره2)
ایجاد رویه
درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 11-22/1/1390 هیأت عمومی و تسری ابطال دستورالعمل باطل شده به زمان تصویب آن
ابطال بخشنامه شماره 95/105090-1395/3/30سازمان بیمه سلامت ایران
ابطال اطلاق قید « که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720/200-30/11/1391 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
41 - 50 of 9970

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.