رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 30,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 30,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال مواد 15، 17 و 19 بخشنامه شماره 2772؍20؍962-14؍1؍1396 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
عدم ابطال بخشنامه شماره 1585864- 2؍10؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور
ابطال تعرفه های شماره 7 و 9 از دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامـی شهر گـراش استـان فـارس از تـاریخ تصویب در اجـرای مقـررات مـاده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
ابطال بخشنامه شماره 231777- 1؍12؍1394 مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ابطال ماده (2) اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند موضوع مصوبه شماره 14675؍ ت 20418هـ - 12؍4؍1379 هیأت وزیران 
عدم ابطال تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع تصویب نامه شماره 8246؍ت50558هـ-29؍1؍1395 هیأت وزیران
ابطال بخشنامه های شماره 223905- 23؍11؍1395 و 127712- 28؍7؍1392 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ابطال بخشنامه شماره 7667؍3؍5309-1؍10؍1395 مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران
بطال مصوبه یکصد و شصت و دومین جلسه شورا به شماره 10396-4؍4؍1385، شصت و نهمین جلسه شورا به شماره 2472-25؍10؍1386، شصت و سومین جلسه شورا به شماره 2100-13؍9؍1386 و پنجاهمین جلسه شورا به شماره 1338-17؍7؍1386 از مصوبات شورای اسلامی شهر سبزوار
ابطال بند الف ردیف امتیازات و سهمیه های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی در شهریور ماه 1396 با عنوان امتیاز بومی بودن 
31 - 40 of 10189

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.