رییس دیوان عدالت اداری: لزوم اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها/ باید جلوی تخلفات ساختمانی از ابتدا گرفته شود*سال گذشته 554 مورد از عوارض وضع شده شوراهای شهرها را ابطال کردیم * رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی به مشکلات پایان می دهد

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 10,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 10,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
عدم ابطال تعرفه شماره 2034 موضوع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی مصوب سال 1395 شورای اسلامی شهر شهرضا 2- ابطال ردیف 18 (دفاتر بیمه) تعرفه شماره 2034 از دفترچه عوارض سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا و عدم ابطال مصوبه های مربوط به تعرفه 2038 از دفترچه عوارض سالهای 1393 و 1394 و تعرفه شماره 2037 سالهای 1391 و 1392 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی
عدم ابطال بخشنامه شماره 15422/92/700-17/2/1392 رئیس وقت سازمان بهزیستی کشور
ابطال بخشنامه شماره 13218/23/13/م-4/10/1395 استاندار اصفهان در قسمتی که حکم ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را به کارکنان شهرداری مترتب کرده است،
وحدت رویه
وحدت رویه
اعتراض به رأی شماره 236-30/10/1396 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
اعتراض به رأی شماره 257-30/10/1396 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
عدم صلاحیت
عدم صلاحیت
ابطال مصوبه شماره 639-23/6/1395 شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
11 - 20 of 9970

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.