نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from aho where 1=1 order by FileID desc limit 10,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
 
ابطال ماده 18 مصوبه شورای اسلامی شهر تالش در سال 1394 مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ
ابطال قسمتهای 1-2 و 2-2 بند 2 دستور العمل و ضوابط اجرایی حضور و غیاب مقرری بگیران بیمه بیکاری و بند ب دستورالعمل ضوابط اجرایی حضور و غیاب اثر انگشتی مقرری بگیران بیمه بیکاری
ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان
ابطال بندهای 4 و 5 و 6 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237-1395/3/22 و مصوبه شماره 2 جلسه 246-1395/8/23 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تاریخ تصویب
عدم ابطال دستورالعمل شماره 505/1607/د-1395/4/30 شورای آموزش پزشکی و تخصصی
عدم صلاحیت هیات عمومی
عدم ابطال بند «د» مصوبه شماره 18488-8/2/1395 هیأت واگذاری مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی
عدم صلاحیت هیات عمومی
ابطال اطلاق قید « که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720/200-30/11/1391 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
وحدت رویه
11 - 20 of 9924

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.