رییس دیوان عدالت اداری:خُلق و خوی نبی اکرم (ص) عامل اصلی گسترش اسلام در عصر جاهلیت بود و امروز نیز رفتار توام با رحمت و مغفرت می تواند جاذب همگان به فرهنگ و معارف اسلامی باشد.

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال مصوبه 31062 /ش الف س مورخ 27؍10؍1391 شورای اسلامی شهر شیراز در مورد معافیت یا تخفیف از عوارض صدور پروانه ساختمانی خانواده های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران
ابطال مصوبه اصلاح ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویب نامه شماره 4147؍ت 26309هـ - 4؍2؍1381 هیأت وزیران 
ابطال بخشنامه شماره 1350؍96؍115-11؍2؍1396 مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی
وحدت رویه
ابطال بخشنامه های شماره 119359؍60-22؍5؍1396 و 124003؍60-9؍6؍1396 وزیر صنعت، معدن و تجارت
ابطال ماده 30 و بندهای 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر فاضل آباد
ابطال بند 4 مصوبه مورخ 25؍5؍1376 مصوب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران [استان چهارمحال و بختیاری] در خصوص طرح تفصیلی فرخ شهر
1- ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 300؍56370-13؍10؍1394 در خصوص تصویب طرح جامع شهر سردرود 2- ابطال بند 9 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 44694؍300-24؍8؍1395 در مورد حذف حریم قانونی شهر سردرود
عدم ابطال بند 9 شرایط اختصاصی استخدام سازمان زندانها در سومین آزمون استخدامی متمرکز کشور
ابطال بند 1-ج و تبصره 2 الحاقی مصوبه شماره 5676؍94؍ص-8؍11؍1394 و تبصره 3 ماده 21 مصوبه شماره 5694؍95؍ص-22؍10؍1395 شورای اسلامی شهر شیراز
1 - 10 of 10175

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.