نهج البلاغه ص 490 : و قد توکل الله لاهل هذا الدین باعزاز الحوره و ستر العوره و الذی نصرهم و هم قلیل لا ینتصرون و منعهم و هم قلیل لا یمتنعون، حی لا یموت

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from aho where 1=1 order by FileID desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
 
وحدت رویه
عدم ابطال بندهای 1-13 و 2-13 بخشنامه شماره 60/1016-1391/5/7بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ابطال ردیف 10 و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سالهای 1389 ، 1390 ، 1392 ، 1393 مصوب شورای اسلامی شهر یزد
ابطال بند 2-10 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض حذف پارکینگ
ابطال بند 1 جدول شماره 1 وبندهای جدول شماره 2 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1394 و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حد نصاب تفکیکی
اعتراض به رأی شماره 115-29/6/1396 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی نسبت به رای شماره 530-22/7/1389 وابطال بند 3 جزء ( د) ایین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 37723/4124-211 – 31/6/1381 وزیر امور اقتصادی و دارایی
ابطال تبصره 2 و تبصره 3 مصوبه عوارض تامین سرانه خدمات عمومی شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 93/5852/ص – 1393/11/09
ابطال بند 2 ماده 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری اردبیل در سال 1395
ابطال ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز ) ماده (11 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042هـ - 8/9/1383 هیات وزیران
1 - 10 of 9924

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.